Menu

Đạo Sĩ Chăn Gà

Tu xó nhà, la cà xó mạng

Ngày: Tháng Ba 3, 2013

WC và dân chủ

Mới đọc xong cuốn Đêm thiêng của nhà thơ Đông La. Nhân lúc cao hứng, bắt chước kiểu thơ mới tặng các bạn rận chủ nhà ta một bài … Như những kẻ biến tháiNúp vào toilet học đườngNhả những mộng tưởng ái ân bệnh hoạnlên tườngNhà rận chủ “yêu quê hương”Rúc đầu vào hố xí của chế độTay bịt mũi, mồm đòi quyền tự do được thởKiến nghịkhiếu kiệndân oanthay cuộn giấy lau chùi..Vê đúp Cờ (WC)hai chữ nặng mùinhưng chứa đựng bao tâm tình nhà rận chủBên kia đại dương, Hoa Thịnh Đốn không ngủHố xí này quyết […]

Đạo Sĩ Chăn Gà

"Sống đã, rồi hãy viết..."