Menu

ĐẠO SĨ CHĂN GÀ

Tu xó nhà bàn chuyện thiên hạ

Day: March 11, 2013

Thư ngỏ chung gửi tướng Vĩnh và tiến sĩ A

Kính gửi: – Ông Nguyễn Trọng Vĩnh – tác giả của thư ngỏ gửi TBT Nguyễn Phú Trọng– Ông TSKH Nguyễn Quang A – tác giả bài viết ““Phi chính trị hóa quân đội” nghĩa là gì hả ông Nguyễn Phú Trọng?”Dạo này tôi thấy các ông có vẻ rất tích cực khơi gợi trào lưu gửi kiến nghị và thư ngỏ cho các vị lãnh đạo Đảng và nhà nước. Cảm hứng của quý vị cũng đã lây lan qua tôi nên sẵn đà hưng phấn tôi viết thư này cho hai vị. Trước hết tôi xin lỗi vì […]

Đạo Sĩ Chăn Gà

"Sống đã, rồi hãy viết..."

Tu đạo online