Menu

Đạo Sĩ Chăn Gà

Tu xó nhà, la cà xó mạng

Ngày: Tháng Ba 21, 2013

Cổ tích hiện đại: sói già và đàn lợn ngu

Đã lâu rồi tôi không đọc chuyện cổ tích. Những tưởng cổ tích đã trôi theo dòng thời gian cùng tuổi thơ vào miền thăm thẳm của ký ức thì bất chợt hôm nay, sang “nhà” của ông tiến sĩ Việt kiều Alan Phan, tôi lại được xem một phiên bản mới về câu chuyện giữa con sói già và một đàn lợn ngu. Toàn văn câu truyện ấy như sau: Ngu hơn lợn “Đừng bao giờ đánh giá thấp khả năng và quyền lực của sự ngu xuẩn” (Robert Heinlein) Một giáo sư văn học cho tôi biết là […]

Đạo Sĩ Chăn Gà

"Sống đã, rồi hãy viết..."