Menu

Đạo Sĩ Chăn Gà

Tu xó nhà, la cà xó mạng

Ngày: Tháng Tư 8, 2013

Món quà!

Cho những em bé mới nhận được “quà” từ Nato. Những hình hài bé nhỏ, Xinh đẹp như những thiên thần Nhưng các em không có cánh Mà gói trong vải niệm với thừng quấn chung quanh. Tuổi thơ em nào biết đến an lành, Ngoài đói khát và những cơn giận của “chúa trời”, “thần thánh”. Các vị thần hằng ngày giương cánh lượn khắp trời xanh Họ rì rầm những câu thần chú như tiếng động cơ gầm rú theo các em vào tận giấc ngủ dỗ các em qua cơn đói đuổi những đám mây trên bầu […]

Đạo Sĩ Chăn Gà

"Sống đã, rồi hãy viết..."