Menu

Đạo Sĩ Chăn Gà

Tu xó nhà, la cà xó mạng

Ngày: Tháng Tư 10, 2013

Bản chất của “tam quyền phân lập”

“Tam quyền phân lập”, “hiến pháp Hoa Kỳ” đang là những thứ được các vị hành nghề dân chủ và một số kẻ a dua “lăng xê” lên như một thứ mốt thời thượng của chính trị. Thậm chí các “rận sỹ chấy thức” nhà “bô shit” còn xào nấu 1 bản hiến pháp theo chủ thuyết này để lòe thiên hạ. Khoan nói về chuyện tốt xấu – đúng sai – hợp khắc của thể chế chính trị này mà chỉ xét nó trên khía cạnh tư duy, động cơ, bản chất của các vị bô shit như đã […]

Đạo Sĩ Chăn Gà

"Sống đã, rồi hãy viết..."