Menu

Đạo Sĩ Chăn Gà

Tu xó nhà, la cà xó mạng

Ngày: Tháng Chín 9, 2013

Chuyện cụ bá Sam và thằng Si

Cụ bá Sam: Này Si, tại sao mày lại đánh con Ri vợ mày bằng roi? Si: Đâu có, cụ nghe ở đâu thế? Tôi không có làm vậy. Cụ bá Sam: Mày còn cãi à, mông nó toàn vết lằn roi kia kìa? Si: Ơ … cụ … Cụ bá Sam: À … ờ … đó là ta nghe mấy thằng đàn em tao nó nói thế. Mà ai nói không quan trọng, tao chỉ hỏi sao mày đánh nó bằng roi? Si: Tôi không có … Cụ bá Sam: Chuyện vợ chồng mày, hội đồng đã để cho […]

Đạo Sĩ Chăn Gà

"Sống đã, rồi hãy viết..."