Menu

Đạo Sĩ Chăn Gà

Tu xó nhà, la cà xó mạng

Ngày: Tháng Hai 27, 2014

Sao lại có kẻ như thế này ?

Hôm nay vào trang leubao.vn Tư Mã Thiên đọc được bài viết của tác giả Xuân Linh về hai nhà báo Đỗ Hùng và Nguyễn Thông của báo Thanh Niên, mới thấy tác giả đặt vấn đề về đội ngũ của báo Thanh Niên thật chính xác. Sau nhà báo hoang tưởng, bệnh hoạn Huỳnh Ngọc Chênh thì giờ đây là Nguyễn Thông, một nhà báo với 20 năm kinh nghiệm. Tư Mã Thiên sẽ bàn về chủ đề tưởng niệm cuộc chiến biên giới phía Bắc trong một bài viết khác. Còn bây giờ, là bàn về bình luận […]

Đạo Sĩ Chăn Gà

"Sống đã, rồi hãy viết..."