Menu

Đạo Sĩ Chăn Gà

Tu xó nhà, la cà xó mạng

Ngày: Tháng Năm 28, 2014

An ninh kiểu này không khéo thì bán cả nước!

Nhà văn Đông La khi nói về nhà thơ Hồng Thanh Quang thường châm biếm thế này: “ông MC, Đại tá An ninh, Nhà thơ Hồng Thanh Quang, từng không biết an ninh là gì khi “tôn trọng” ông Phạm Xuân Nguyên, người luôn trên tuyến đầu chống đất nước”, “anh chàng Đại tá an ninh mà không biết gì về an ninh là Hồng Thanh Quang”, “tôi quá ngạc nhiên khi vị Đại tá an ninh này dường như không biết gì về an ninh; ông nhà thơ, nhà báo này hoàn toàn không hiểu tiếng Việt”,… Tôi thì […]

Đạo Sĩ Chăn Gà

"Sống đã, rồi hãy viết..."