Menu

Đạo Sĩ Chăn Gà

Tu xó nhà, la cà xó mạng

Ngày: Tháng Bảy 13, 2014

Kinh doanh chiến tranh: Từ Việt Nam đến Ukraina

Xin giới thiệu với bạn đọc bản dịch của blogger Cu Nỡm xóm liều cho bài viết “War is our business and business looks good” (Tạm dịch: “Chiến tranh là nghề kinh doanh của chúng tôi và xem ra nó đang rất phát đạt”) của giáo sư kinh tế Edward S. Herman, một tác giả có uy tín lâu năm về chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ và quan hệ quốc tế. Bên cạnh những phân tích sâu sắc về cuộc khủng hoảng Ukraina, bài viết cũng đã so sánh sự can thiệp của Hoa Kỳ vào Ukraina hiện […]

Đạo Sĩ Chăn Gà

"Sống đã, rồi hãy viết..."