Menu

Đạo Sĩ Chăn Gà

Tu xó nhà, la cà xó mạng

Ngày: Tháng Một 11, 2015

Chuyện “tự do”, “khủng bố” ở nước Pháp

Nước Pháp mấy ngày nay chấn động vì hàng loạt cuộc tấn công khủng bố, lớn nhất trong vòng 40 năm qua. Chương trình bình luận quốc tế của VTV hôm nay bàn về vụ việc, với 2 điểm tôi để ý là: 1. Tiến sỹ Nguyễn Ngọc Trường “tư vấn” cho Pháp & phương tây cần sử dụng chiến tranh nhân dân trong cuộc chiến chống khủng bố này.Có lẽ ông Trường lạc quan thái quá về các chính phủ tư sản phương Tây.“Chiến tranh nhân dân” là để áp dụng cho cuộc chiến chính nghĩa chống ngoại xâm […]

Đạo Sĩ Chăn Gà

"Sống đã, rồi hãy viết..."