Menu

Đạo Sĩ Chăn Gà

Tu xó nhà, la cà xó mạng

Ngày: Tháng Tám 24, 2015

Vì sao ngày càng nhiều thảm án?

Có bạn hỏi tôi vì sao “thời gian gần đây, ở Việt Nam có rất nhiều vụ án thảm sát, giết người hàng loạt mà hung thủ toàn là những người tuổi còn trẻ? con người Việt Nam nói chung và người tuổi trẻ Việt Nam nói riêng tại sao lại cư xử ác độc đến vậy?”. Nguyên nhân vì đâu? Theo tôi thì có nhiều nguyên nhân nhưng tất cả đều là hệ quả của sự phát triển kinh tế – xã hội theo “kinh tế thị trường”. Không phải tôi có ý chê bai KTTT mà tôi muốn […]

Đạo Sĩ Chăn Gà

"Sống đã, rồi hãy viết..."