Menu

Đạo Sĩ Chăn Gà

Tu xó nhà, la cà xó mạng

Ngày: Tháng Năm 29, 2016

Tổng thống Mỹ Obama, tấm gương đạo đức tồi cho trẻ con

Tôi viết bài này trước tiên khi tôi thấy có một số phụ huynh là bạn bè đang chia sẻ hình ảnh Obama khi sang thăm Việt Nam và coi đó là một tấm gương tốt. Vì đây là một sự ngộ nhận có thể nói là sai lầm chính vì vậy buộc tôi phải viết bài này để cho các vị phụ huynh hãy cân nhắc kỹ trước khi muốn giáo dục con trẻ theo giáo huấn thánh hiền. Có một điều không thể phủ nhận là lúc trẻ con chưa đến 18 tuổi, thì gần như 90% tư […]

Đạo Sĩ Chăn Gà

"Sống đã, rồi hãy viết..."