Menu

Đạo Sĩ Chăn Gà

Tu xó nhà, la cà xó mạng

Đông La

“Bóng tối của ánh sáng” – Đông La 10 năm tuyển tập

Hơn một năm về trước, khi tôi bắt đầu tìm hiểu về các blog chính trị, xung quanh bị bủa vây bởi đủ các loại thông tin yếm thế của Bô shit, Tễu, Quang A, Tai Ương, Quê choa, Huỳnh Ngọc Chênh,… May mắn là giữa biển rác internet ấy, tôi tìm thấy những “con thuyền”, mà trong đó, phù hợp nhất đối với tư duy của tôi là Donglasg. Phù hợp vì cách phân tích vấn đề dựa trên những dữ liệu cụ thể, “nói có sách mách có chứng” chứ không sa vào phê phán cảm tính. Phù […]

Đạo Sĩ Chăn Gà

"Sống đã, rồi hãy viết..."