Menu

Đạo Sĩ Chăn Gà

Tu xó nhà, la cà xó mạng

Lý Quang Diệu

Lý Quang Diệu đã bình luận gì về Việt Nam ở Havard năm 1967?

Lý Quang Diệu và cựu ngoại trưởng Mỹ Kissinger. Toàn bộ các thông tin dưới đây được dịch từ trang The Harvard Crimson (tạm dịch: Thảm đỏ Harvard) về các phát biểu của Lý Quang Diệu tại Havard, Hoa Kỳ vào năm 1967. Bối cảnh lúc đó là Singapore vừa mới tách ra khỏi liên bang với Malaysia sau một thời gian gian ngắn thành lập. Lý Quang Diệu đi công du ở Hòa Kỳ và đề nghị được nói chuyện với sinh viên trường Hành Chính Công, sau này là trường Kenedy. Singapore lúc đó đã là thành phố […]

Đạo Sĩ Chăn Gà

"Sống đã, rồi hãy viết..."