Menu

Đạo Sĩ Chăn Gà

Tu xó nhà, la cà xó mạng

Mai Thanh Hải

Khi nghề xuyên tạc lịch sử lên ngôi

Ngày 12/02/2014, loạt bài Hoa đào biên viễn của nhà báo Đào Tuấn vừa được đăng trên báo mạng Một thế giới đã bị gỡ xuống chỉ vài tiếng sau đó. Rất nhiều kẻ đã nhân cơ hội này để khoác lên cái mặt nạ tử tế để tru tréo: “Đảng và nhà nước có thể quên, Bộ Chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ 4T… không muốn nhớ, nhưng người dân không thể nào quên sự hy sinh của các anh”. Nguyên nhân của sự việc cũng đã được chúng tôi chứng minh trong bài viết “Chiến tranh […]

Đạo Sĩ Chăn Gà

"Sống đã, rồi hãy viết..."