Menu

Đạo Sĩ Chăn Gà

Tu xó nhà, la cà xó mạng

Nguyễn Ngọc Chu

Tiến sĩ dốt toán mà thích phán chuyện chính trị

Thỉnh thoảng tôi cũng nghía sang nhà Bô shit để xem các vị “chấy thức đầu đàn” có phát kiến ra trò nào mới hoặc có gì hay ho để phận ít chữ như mình học hỏi hay không. Xét cho cùng thì đây cũng là chốn tề tựu của không ít các vị vốn núp sâu trong “tháp ngà học thuật”, nơi dễ gì thường nhân như tôi được bén mảng tới, nên tôi cũng chẳng nề hà việc mình không hợp lắm với cái mùi bô shit mà “dấn thân” vì biết đâu vào một ngày đẹp trời […]

Đạo Sĩ Chăn Gà

"Sống đã, rồi hãy viết..."