Menu

Đạo Sĩ Chăn Gà

Tu xó nhà, la cà xó mạng

Nguyễn Thông

Nguyễn Thông: sự tráo trở “núp lùm”

Lục thập – Nhi nhĩ thuận, đến tuổi 60 thì không còn chướng tai gai mắt, do lý giải đúng căn nguyên của mọi việc diễn ra xung quanh và thấu hiểu nhân tình thế thái, nên dễ thông cảm và có thái độ khoan dung hơn – nhìn sự việc không còn thấy chướng tai gai mắt (thuận nhĩ). Nghe để bình tĩnh suy gẫm, gạn đục khơi trong, để phát hiện ra nghĩa lý hay đẹp chứ không như người thường hể nghe lời trái tai là đã vội nổi sùng. Nguyễn Thông (NT), phóng viên Báo Thanh […]

Sao lại có kẻ như thế này ?

Hôm nay vào trang leubao.vn Tư Mã Thiên đọc được bài viết của tác giả Xuân Linh về hai nhà báo Đỗ Hùng và Nguyễn Thông của báo Thanh Niên, mới thấy tác giả đặt vấn đề về đội ngũ của báo Thanh Niên thật chính xác. Sau nhà báo hoang tưởng, bệnh hoạn Huỳnh Ngọc Chênh thì giờ đây là Nguyễn Thông, một nhà báo với 20 năm kinh nghiệm. Tư Mã Thiên sẽ bàn về chủ đề tưởng niệm cuộc chiến biên giới phía Bắc trong một bài viết khác. Còn bây giờ, là bàn về bình luận […]

Đạo Sĩ Chăn Gà

"Sống đã, rồi hãy viết..."