Menu

Đạo Sĩ Chăn Gà

Tu xó nhà, la cà xó mạng

Ngày: Tháng Ba 13, 2013

Ba Sàm đã “sô hàng”

Nhân ngày 8/3, các hacker chẳng biết mũ gì nhưng chắc chắn là ghét mấy thằng ba sàm ba láp nên quyết định “hắc” “đệ nhất trang tin lề trái” Ba Sàm và hàng loạt các trang dự phòng của nó để tránh làm trái tai gai mắt chị em phụ nữ toàn cõi Việt trong một ngày trọng đại đến vậy. Chỉ 2 ngày sau, ngày 10/03, các thông tin úp mở về bộ mặt thật của những nhà “dân chủ yêu nước mía” đã lấp ló trên các trang mạng. Bà Beo, với danh nghĩa là một người […]

Đạo Sĩ Chăn Gà

"Sống đã, rồi hãy viết..."