Menu

Đạo Sĩ Chăn Gà

Tu xó nhà, la cà xó mạng

Ngày: Tháng Sáu 16, 2013

Trận chiến Pháo đài Brest – bản hùng ca của Hồng quân Liên Xô

Năm 1941, vào lúc 4 giờ rạng sáng ngày 22 tháng 6, quân đội phát xít Đức đã phát động tấn công quân sự trên toàn Liên Xô mà không hề tuyên chiến. Những chiến sĩ bảo vệ pháo đài Brest ở biên giới Liên Xô – Ba Lan, là những người hứng chịu đòn tấn công đầu tiên của kẻ thù. Lực lượng Hồng quân có mặt tại khu vực thành phố Brest là các đơn vị thuộc Sư đoàn bộ binh 6 thuộc quân đoàn bộ binh 28, tập đoàn quân 4 do đại tá Mikhail Antonovich Popsuy-Shapko […]

Đạo Sĩ Chăn Gà

"Sống đã, rồi hãy viết..."