Menu

Đạo Sĩ Chăn Gà

Tu xó nhà, la cà xó mạng

Ngày: Tháng Sáu 21, 2013

CÙ BỨA

Hắn vừa đi vừa dọa. Bao giờ cũng thế, cứ không vừa ý gì là hắn dọa. Bắt đầu dọa trời. Có hề gì? Trời có của riêng nhà nào? Rồi hắn dọa đời. Thế cũng chẳng sao: đời là tất cả nhưng chẳng là ai. Tức mình hắn dọa ngay tất cả làng Dzú Ðại. Nhưng cả làng Dzú Ðại ai cũng nhủ, “Chắc nó trừ mình ra!” Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này thì tức thật! Tức chết đi được mất! Ðã thế, hắn phải dọa cha đứa nào không thèm dây vào hắn. […]

Đạo Sĩ Chăn Gà

"Sống đã, rồi hãy viết..."