Menu

Đạo Sĩ Chăn Gà

Tu xó nhà, la cà xó mạng

Ngày: Tháng Mười Hai 25, 2013

Về Hải chiến Hoàng Sa: Báo chí Việt Nam “nối giáo cho giặc” ?

Vài năm trở lại đây, gần đến những ngày đánh dấu thời gian quần đảo Hoàng Sa bị Trung Quốc cưỡng chiếm, báo chí lại “thắp lên ngọn lửa lịch sử” để nhắc nhở người dân Việt về một phần máu thịt đang chịu cảnh chia lìa. Điều đó là hoàn toàn chính đáng và đáng hoan nghênh. Tuy nhiên, có vẻ như sự hời hợt trong nghiên cứu, tìm hiểu ngọn ngành sự thực lịch sử bấy giờ cùng tình trạng làm báo “ăn xổi ở thì” của không ít cơ quan báo chí hiện nay dẫn đến công […]

Đạo Sĩ Chăn Gà

"Sống đã, rồi hãy viết..."