Menu

Đạo Sĩ Chăn Gà

Tu xó nhà, la cà xó mạng

Ngày: Tháng Sáu 12, 2014

Phỏng vấn ông Nguyễn Hữu Thọ tháng 6 năm 1975

SPIEGEL: Thưa ngài chủ tịch, đã hai tháng qua đi kể từ khi các ngài chiến thắng, miền nam Việt Nam vẫn được điều hành do chính quyền quân đội. Tình hình an ninh hiện nay vẫn tồi tệ vậy sao? Nguyễn Hữu Thọ: An ninh hiện nay vẫn còn rất kém. Kẻ thù tuy đã hạ vũ khí nhưng chưa bị tiêu diệt hết. Sự thật là chúng tôi đã chiến thắng mà không cần nổ súng và cũng không cần phải đánh nhau trận nào trong Sài Gòn. Toàn bộ quân đội từng bảo vệ thành phố hiện […]

Đạo Sĩ Chăn Gà

"Sống đã, rồi hãy viết..."