Menu

Đạo Sĩ Chăn Gà

Tu xó nhà, la cà xó mạng

Ngày: Tháng Chín 13, 2014

CIA đã tạo ra Osama bin Laden như thế nào?

Nếu như trong thế kỷ 20, các đế quốc đã dung dưỡng “con quỷ” chủ nghĩa phát xít với mục đích ban đầu là chống lại chủ nghĩa cộng sản đang trên đà phát triển ở châu Âu, để sau đó nó trở thành một mối họa cho toàn cầu và dẫn đến thế chiến thứ 2 thì trong thế kỷ 21 này, nhân loại lại phải đối mặt với một “thú cưng” khác của chủ nghĩa đế quốc: chủ nghĩa khủng bố hay Hồi giáo cực đoan. Lực lượng Nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Cận Đông (ISIL), […]

Đạo Sĩ Chăn Gà

"Sống đã, rồi hãy viết..."