Menu

Đạo Sĩ Chăn Gà

Tu xó nhà, la cà xó mạng

Ngày: Tháng Ba 18, 2015

Các bài báo về “dư luận viên”: “kền kền” và “một nửa sự thật”!

Nếu ai thường đọc các trang web trong hệ thống DLV.VN (trước đây là các trang doi-mat.vn, leubao.vn), chắc không lạ gì chuyện từ nhiều năm nay có những phần tử lợi dụng việc biểu tình chống Trung Quốc để gây rối xã hội, mà sâu xa hơn là làm chống phá hệ thống chính trị Việt Nam. Sau một thời gian, “lực lượng” này ngày một manh động, lì lợm, tụ tập đủ các loại người “không phải dạng vừa đâu” (mà đáng lo ngại là lôi kéo cả trẻ em) để hoạt động dưới những cái tên như […]

Đạo Sĩ Chăn Gà

"Sống đã, rồi hãy viết..."