Menu

Đạo Sĩ Chăn Gà

Tu xó nhà, la cà xó mạng

Ngày: Tháng Năm 18, 2015

Khai trương quán cafe DLV tại Thủ Đức

Vậy là sau một thời gian dài ấp ủ – trăn trở, dự án quán cafe mang thương hiệu DLV của tôi và các bạn hữu đã thành sự thật. Đó là kết tinh thực của một quá trình tham gia đấu tranh chống các luận điệu xuyên tạc trên mạng ảo. Tham vọng của tôi là từng bước biến nơi đây thành một “cõi đi về” của những bạn cùng tư tưởng, cùng chí hướng cũng như góp phần vào việc định hướng tư tưởng cho các bạn trẻ một cách đúng đắn. Đồng thời quán này cũng là […]

Đạo Sĩ Chăn Gà

"Sống đã, rồi hãy viết..."