Menu

Đạo Sĩ Chăn Gà

Tu xó nhà, la cà xó mạng

Ngày: Tháng Mười Một 4, 2015

Việt Tân: “Kẻ khủng bố ở Tiểu Sài Gòn” – Phần mở đầu

Tổ chức khủng bố Việt Tân, tên gọi tắt của cái gọi là “Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng”, mà tiền thân của nó là “Mặt trận Quốc gia Thống nhất Giải phóng Việt Nam” thì không xa lạ gì đối với những người quan tâm đến chính trị hải ngoại. Trên dlv.vn, tôi đã từng giới thiệu bài viết “Việt Tân, đứa con lai tật nguyền Mỹ – Việt hay quái thai thời hậu chiến?” của blogger Thiếu Long Texas, lột tả sâu sắc và chân thực về bộ mặt thật của tổ chức phản nước hại dân […]

Đạo Sĩ Chăn Gà

"Sống đã, rồi hãy viết..."