Menu

Đạo Sĩ Chăn Gà

Tu xó nhà, la cà xó mạng

Fidel Castro

Phát biểu của Fidel Castro phản đối Trung Quốc xâm lược Việt Nam năm 1979

PHÁT BIỂU CỦA TỔNG TƯ LỆNH FIDEL CASTRO RUZ, BÍ THƯ THỨ NHẤT BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN CUBA, CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC VÀ HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG TRONG HOẠT ĐỘNG QUỐC GIA ĐOÀN KẾT VỚI VIỆT NAM VÀ LÊN ÁN SỰ XÂM LƯỢC CỦA TRUNG QUỐC, NGÀY 21 THÁNG 2 NĂM 1979. (Phiên bản tốc ký – Hội đồng nhà nước) Dịch bởi Nguyễn Thanh Tùng Fidel Castro thăm Quảng Trị (1973) Kính thưa đồng bào! Tôi đã không dự tính sẽ phát biểu trong chương trình hôm nay. Tôi đến đây giống như […]

“Điếu văn” của Maradona cho Fidel Castro

Người bạn thân, tri kỷ của tôi đã đi xa, người đã khuyên bảo tôi. đã gọi cho tôi bất cứ khi nào để chuyện trò về chính trị, bóng đá, bóng chày, người đã bảo tôi rằng sau Clinton, kẻ kế vị sẽ còn tồi tệ hơn, đó là Bush. Ông ấy chưa bao giờ nhầm, với tôi, ông là vĩnh cửu, là người vĩ đại nhất. Trái tim tôi đau nhói vì thế giới mãi mãi mất đi một con người kiến thức uyên thâm về tất cả. Không có một “chế độ độc tài” nào chỉ với […]

Đạo Sĩ Chăn Gà

"Sống đã, rồi hãy viết..."