Menu

Đạo Sĩ Chăn Gà

Tu xó nhà, la cà xó mạng

Ngô Bảo Châu

Đông La: Ngô Bảo Châu – Một cái ách quá nặng?

(Bài viết của tác giả Đông La về Ngô Bảo Châu) Ngô Bảo Châu sau vụ cùng cả cha mẹ ký vào Bản danh sách ủng hộ Phương Uyên, cô sinh viên bị bắt vì rải truyền đơn và âm mưu đặt bom tượng đài Bác Hồ, gần đây nghe nói lại cùng Đàm Thanh Sơn và Nguyễn Anh Tuấn làm trang Cùng viết Hiến pháp . Tôi vẫn chưa vào đọc. Mấy ngày nay thấy Châu nói về giáo dục khá ồn ào, tôi cũng không đọc. Mới gặp một người đọc blog tôi nhiều nói bài tôi viết […]

Đạo Sĩ Chăn Gà

"Sống đã, rồi hãy viết..."