Menu

Đạo Sĩ Chăn Gà

Tu xó nhà, la cà xó mạng

Nguyễn Ánh

Bàn tay không che nổi mặt trời

Một vị trưởng lão đang sống ở thành phố HCM gởi cho tôi bài viết “Một quan điểm đánh giá về Nguyễn Ánh và triều Nguyễn” của ông Trần Văn Chánh. Đầu trang có mấy dòng trao đổi giữa tác giả với nơi nhận bài như sau: “Kính gởi Trang thông tin điện tử Hội Khoa học lịch sử Đồng Tháp. Xin gởi đến Trang thông tin điện tử Hội KHLS Đồng Tháp bài viết kèm theo đây để tùy nghi sử dụng hoặc không tùy theo quan điểm chủ trương của Hội (bài vừa đăng chính thức và nguyên […]

Đạo Sĩ Chăn Gà

"Sống đã, rồi hãy viết..."