Menu

Đạo Sĩ Chăn Gà

Tu xó nhà, la cà xó mạng

Nguyễn Trọng Vĩnh

Nhắn người ăn xổi ở thì

Dư luận đang ì xèo về cái gọi là Thư ngỏ của 61 đảng viên CSVN. Nội dung chủ yếu là yêu cầu cấp bách “chuyển đổi thể chế từ toàn trị sang dân chủ” và “thoát khỏi sự lệ thuộc vào Trung Quốc”. Lý do là “tổ quốc đang lâm nguy đồng thời đứng trước cơ hội lớn để thay đổi”. Trong bối cảnh thế giới và nội tình đất nước hiện nay, việc xảy ra như thế không là chuyện lạ. Có điều là vận mệnh một dân tộc không thể như con súc sắc nằm trong cái […]

Thư ngỏ chung gửi tướng Vĩnh và tiến sĩ A

Kính gửi: – Ông Nguyễn Trọng Vĩnh – tác giả của thư ngỏ gửi TBT Nguyễn Phú Trọng – Ông TSKH Nguyễn Quang A – tác giả bài viết ““Phi chính trị hóa quân đội” nghĩa là gì hả ông Nguyễn Phú Trọng?” Dạo này tôi thấy các ông có vẻ rất tích cực khơi gợi trào lưu gửi kiến nghị và thư ngỏ cho các vị lãnh đạo Đảng và nhà nước. Cảm hứng của quý vị cũng đã lây lan qua tôi nên sẵn đà hưng phấn tôi viết thư này cho hai vị. Trước hết tôi xin […]

Đạo Sĩ Chăn Gà

"Sống đã, rồi hãy viết..."