Menu

Đạo Sĩ Chăn Gà

Tu xó nhà, la cà xó mạng

Phạm Quỳnh

Sự thật về cái chết của cụ Phạm Quỳnh

Phạm Quỳnh là một nhà văn hóa, nhà báo, nhà văn và quan đại thần triều Nguyễn nổi tiếng thời đầu thế kỷ 20. Ông được coi là một trong những người đi tiên phong trong việc dùng tiếng Việt để viết lý luận và thường được biết đến với câu nói nổi tiếng: “Truyện Kiều còn, tiếng ta còn; Tiếng ta còn, nước ta còn”. Cái chết của ông, nguyên Tổng đốc Quảng Nam Ngô Đình Khôi (anh ruột Ngô Đình Diệm) và Ngô Đình Huân (con trai của Ngô Đình Khôi) trong những ngày đầu sau Cách mạng […]

Đạo Sĩ Chăn Gà

"Sống đã, rồi hãy viết..."