Menu

Đạo Sĩ Chăn Gà

Tu xó nhà, la cà xó mạng

Ngày: Tháng Mười Hai 31, 2012

Thư ngỏ gửi rận và nặc nô

Kính thưa quý vị rận chủ và nặc nô, Thời gian vừa rồi bần đạo được nhiều bạn đọc quan tâm đến thăm hỏi và động viên, cùng với đó có không ít những đại diện của các vị “rận chủ”, mà hầu hết trong đó là các nặc nô. Xin nhắc lại rằng, “nặc nô” là danh xưng mà 2ku blog dành gọi chung cho các vị mang tư tưởng nô lệ ngoại bang nhưng luôn giấu mặt đi “xì pam” khắp nơi. Nặc nô có thể là một vị rận chủ nào đó không dám lộ chân tướng nhưng […]

Đạo Sĩ Chăn Gà

"Sống đã, rồi hãy viết..."