Menu

Đạo Sĩ Chăn Gà

Tu xó nhà, la cà xó mạng

Ngày: Tháng Một 28, 2013

Hiến pháp là gì?

Những ngày đầu năm tây cuối năm ta, bên cạnh cái bộn bề công việc riêng – chung cùng không khí chuẩn bị đón chào xuân Quý Tỵ, chúng ta lại thêm phần phấn khởi vì dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 đang gõ cửa từng nhà kêu gọi sự đóng góp vào sự hoàn thiện của văn bản pháp lý tối cao này. Xét thấy đây là một sự kiện quan trọng và tốt đẹp của đất nước nhưng cũng là cơ hội cho đám cơ hội múa mép khoe môi nên Đôi mắt cũng đảo một vòng […]

Đạo Sĩ Chăn Gà

"Sống đã, rồi hãy viết..."