Menu

Đạo Sĩ Chăn Gà

Tu xó nhà, la cà xó mạng

Ngày: Tháng Năm 29, 2013

Cáo già mượn oai hùm lão

Tôi là tôi rất nể phục khả năng “thu phục nhân tâm” của các vị chủ nhân của cái vựa “nhân sỹ trí thức yêu nước” Bô shit. Các vị “lão thành” (như tướng Vĩnh, bà Lê Hiền Đức) và “phụ nữ nhiều máu” (như Bùi Hằng, Nguyễn Phương Uyên) mà được sự ủy lạo tinh thần (đứng ngoài vỗ tay bằng các “kiến nghị”, “thư ngỏ”,..) của các quý ông này là vung vít lên tận mây xanh, bất chấp hậu quả là mình gánh. Tôi không biết họ có bí quyết gì khác không ngoài những gì đã […]

Đạo Sĩ Chăn Gà

"Sống đã, rồi hãy viết..."