Menu

Đạo Sĩ Chăn Gà

Tu xó nhà, la cà xó mạng

Ngày: Tháng Sáu 14, 2013

Chuyện lịch sử của “nhà sử học”: nhầm nhọt chi đây?

Sau khi bài “Sâu bít” hóa nghị trường hay nhố nhăng chính trị của blog Đôi Mắt ra mắt mọi người, bạn đọc Nguyễn Ngọc Loan có thắc mắc rằng:“Có thắc mắc là tại sao DTQ “nổi” thế nhưng thông tin về DTQ khá nghèo nàn, tiểu sử ấy mà. Cứ như là có ai đó cố dấu đi vậy? Ví dụ như “nhà sử học lỗi lạc” làm gì , ở đâu từ 1965 đến 1975, từ 1975 đến 1999 … chẳng hạn. Rồi tại sao quê Bến Tre mà lại sống ở Hà Nội, rồi lại là dân […]

Đạo Sĩ Chăn Gà

"Sống đã, rồi hãy viết..."