Menu

Đạo Sĩ Chăn Gà

Tu xó nhà, la cà xó mạng

Ngày: Tháng Tám 23, 2013

Lê Hiếu Đằng cần “tính sổ” với lương tâm

Đọc bài “Suy nghĩ trong những ngày nằm bịnh…” của ông Lê Hiếu Đằng, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam ở TP HCM, đăng trên “Bô shit” mà tôi cứ tủm tỉm cười vì “quan ngại” cho trình độ nhận thức, lý luận của mấy vị “đầu đàn rận chủ”, dù khoác vào mình những danh xưng “nhân sĩ trí thức” đượm mùi thuốc pháo. Thật là một thực tế đáng báo động cho tương lai của trào lưu “nhập khẩu dân chủ” ở nước ta! Sau một vài lần “thọ giáo” trình […]

Đạo Sĩ Chăn Gà

"Sống đã, rồi hãy viết..."