Menu

Đạo Sĩ Chăn Gà

Tu xó nhà, la cà xó mạng

Ngày: Tháng Chín 6, 2013

Chuyện về những lá cờ

Như đã thành một thông lệ, cứ đến những ngày lễ lớn của dân tộc, đặc biệt là các ngày Quốc Khánh, ngày Giải phóng miền Nam, trên các mạng xã hội như Facebook lại ngập tràn màu đỏ quốc kỳ. Lá cờ tổ quốc là một biểu tượng trực quan, rõ ràng, riêng biệt nhất về một đất nước, một dân tộc giữa thế giới bao la này. Đó là niềm tự hào của mọi con người có đủ khả năng nhận thức và tình cảm trong sáng. Vậy mà không ít kẻ, vì những mục đích bệnh hoạn […]

Đạo Sĩ Chăn Gà

"Sống đã, rồi hãy viết..."