Menu

Đạo Sĩ Chăn Gà

Tu xó nhà, la cà xó mạng

Ngày: Tháng Tám 30, 2014

Một bức ảnh lịch sử “bé cái nhầm” trong bảo tàng

Sau khi xem bài viết “Làm báo về lịch sử, đến báo Chính phủ, VTV, VOV cũng sai!”, bạn đọc Hau Doan có phản ánh với chúng tôi về một sự việc tương tự như sau:“Hôm nay e tới bảo tàng Bến Nhà Rồng thì thấy bức ảnh này với phụ đề phong trào phản chiến. A gửi tới bác lều báo giúp e tìm hiểu lại. Hình như nó cũng giống dạng bức ảnh trong đoạn film mà leubao mới nhặt sạn.”Bức ảnh mà bạn Hau Doan nhắc đến như dưới đây. Bức ảnh tại bảo tàng Bến Nhà […]

Đạo Sĩ Chăn Gà

"Sống đã, rồi hãy viết..."