Menu

Đạo Sĩ Chăn Gà

Tu xó nhà, la cà xó mạng

Tháng: Tháng Sáu 2015

Chính trường Mỹ – Vũ đài của sự giả dối!

I/ Mở đầu: Mỹ, quốc gia nổi tiếng với “tự do, dân chủ” và đất nước này luôn hãnh diện vì đem “tự dọ, dân chủ” của họ đi “gõ cửa” khắp các quốc gia khác. Đó là điều mà chính phủ Mỹ hãnh diện và người dân Mỹ tự hào với thế giới. Nhưng liệu mọi chuyện có thực sự như thế? Liệu họ có thực sự tự do, dân chủ về mọi mặt? Riêng bài viết này, tôi sẽ đề cập đến một mảng thôi, đó là nền chính trị Mỹ, chính trường Mỹ với bầu cử tự […]

Ngẫm về báo chí cách mạng VN trong thời đại thông tin

Ý kiến của tôi được đăng trên báo QĐND số 19471 – Chủ nhật ngày 21/6/2015 Từ lâu, ở phương Tây, người ta coi báo chí là “quyền lực thứ tư”, bên cạnh 3 “quyền lực truyền thống” là “Lập pháp”, “Hành pháp” và “Tư pháp”. Cả trăm năm trước, Lê-nin cũng đã cho rằng: “Cái mà chúng ta nhất thiết phải có lúc này là một tờ báo chính trị. Trong thời đại ngày nay, không có tờ báo chính trị thì không thể có phong trào gọi là chính trị… Không có tờ báo thì không thể tiến […]

Khoan mãnh tương tế

Chuyện xưa: Tử Sản làm tướng nước Trịnh đã lâu năm, có lòng thương dân, lấy đạo khoan mà trị dân. Khi Tử Sản bệnh nặng, Tử Thái Thúc đến bảo rằng: – Ta chết, tất nhà ngươi làm tướng nước Trịnh. Người phải biết người có đức mới lấy đạo “khoan” mà phục được dân, con người thường phải lấy sách “nghiêm” mà trị mới được. Nay ví như lửa nóng, đâu trông thấy mà sợ, cho nên chết vì lừa ít; nước mát dân khinh mà lờn, cho nên chết vì nước nhiều. Thế mới biết dùng khoan […]

Đạo Sĩ Chăn Gà

"Sống đã, rồi hãy viết..."