Menu

Đạo Sĩ Chăn Gà

Tu xó nhà, la cà xó mạng

Nguyễn Tường Thụy

“Rận chủ chấy thức” diễn nghĩa truyện: Khẩu dục kế

Lại nói chuyện đội quân sịp vàng Rận chủ từ ngày bị quân triều đình đánh cho tan tác, hai đại tướng Duy Một ( góc nhìn lác ), Viết Bừa và hai tiểu tướng Nguyên Khai, Mà-rì-á Uyên bị bắt, chưa biết số phận thế nào, kéo về Lươn Sới Bạc cố thủ. Ba quân gặp lúc lao đao, lòng quân dao động. Trong Rận chủ huynh đệ dưỡng đường, từ Chi lươn, Giòi Lập, Quang Áaa,… thảy đều chán nản, đưa mắt dò nhìn Hãm Diện chân nhân, tựa kẻ khát nước trên sa mạc đang hả họng […]

Đạo Sĩ Chăn Gà

"Sống đã, rồi hãy viết..."