Menu

Đạo Sĩ Chăn Gà

Tu xó nhà, la cà xó mạng

Fed

Bản chất Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) và đồng USD

Không dưới một lần tôi nghe câu nói kiểu thế này (kể cả từ các giảng viên kinh tế): Việt Nam có Quân đội nhân dân, tòa án nhân dân, công an nhân dân,… tóm lại cái gì cũng “nhân dân” nhưng sao ngân hàng lại là “Ngân hàng nhà nước” (NHNN)? Sao không làm ngân hàng Trung ương (NHTW) như các nước khác? Tôi vốn rất “gà mờ” về khoản tài chính, nên ban đầu cũng nghĩ chắc là do cách đặt tên khác nhau thôi chứ bản chất thì cũng vậy. Tuy nhiên, sau khi tìm hiểu thì […]

Đạo Sĩ Chăn Gà

"Sống đã, rồi hãy viết..."