Menu

Đạo Sĩ Chăn Gà

Tu xó nhà, la cà xó mạng

Trần Chung Ngọc

Về vài thắc mắc của “giới trẻ”

Tôi lên Facebook thấy các bạn lập rất nhiều hội chống phản động, chống Tàu và chống .. đủ các loại mà các bạn ấy cho rằng có hại cho đất nước. Mỗi người có một cách thể hiện khác nhau nhưng tựu chung lại thì cũng vì tình cảm với quê hương đất nước. Gay cấn nhất là những “trường đoạn” tranh luận giữa các bạn và những thành viên khác có tư tưởng lệch lạc. Những người này có thể là những bạn trẻ còn thiếu hiểu biết về lịch sử và non nớt về chính trị hoặc […]

Đạo Sĩ Chăn Gà

"Sống đã, rồi hãy viết..."