Menu

Đạo Sĩ Chăn Gà

Tu xó nhà, la cà xó mạng

Ngày: Tháng Hai 12, 2013

Khảo sát chủ nghĩa xã hội kiểu Thụy Điển

Trước đến giờ, nói đến Chủ nghĩa Xã hội, người ta thường chỉ liên tưởng đến các nước theo cộng sản như Trung Quốc, Việt Nam, Cu Ba,.. một cách vô cùng cứng nhắc. Thực tế thì trên thế giới này, ngay từ khi chủ nghĩa Marx – Engels ra đời, các hình thái chủ nghĩa tư bản, xã hội, cộng sản, phong kiến,… đã đan xen vào nhau như nồi xôi đỗ đen. Tùy tình hình mỗi quốc gia, các yếu tố lịch sử,.. mà tạo nên nồi xôi nhiều gạo, hay nhiều đỗ, màu sậm hay màu nhạt […]

Đạo Sĩ Chăn Gà

"Sống đã, rồi hãy viết..."