Menu

Đạo Sĩ Chăn Gà

Tu xó nhà, la cà xó mạng

Ngày: Tháng Hai 24, 2013

GS Trần Chung Ngọc nhận xét về Bên thắng cuộc: Đông La đánh giá Huy Đức hơi cao

Mặc dù tôi là người đã download (free) và gửi cho chú Đông La đọc và cho ý kiến về Bên Thắng Cuộc của Osin Huy Đức nhưng thực sự là tôi chưa từng đọc qua “tác phẩm” này. Một phần là chưa có thời gian, nhưng quan trọng hơn là tôi không có ý định phải bới rác ra ngửi để biết rằng rác thối! Bởi lẽ, chỉ cần nhìn thái độ của “những con kền kền” là biết. Khi chúng nhặng xị khen một món nào đó, chắc chắn đó là món xác thối. Trên blog Đôi mắt,tôi […]

Đạo Sĩ Chăn Gà

"Sống đã, rồi hãy viết..."