Menu

Đạo Sĩ Chăn Gà

Tu xó nhà, la cà xó mạng

Ngày: Tháng Hai 28, 2013

Góc nhìn Đảng từ dưới lên, từ ngoài vào

Lúc trước tôi không thích chính trị chính em mà chỉ lo “cày cuốc” kiếm cơm qua ngày. Như bao người khác, hàng ngày lướt web, thấy đủ trò xốn mắt của đám Showbiz Việt, của thanh thiếu niên hiện nay nên tập tành viết blog “chửi chúng chơi”. Nhưng khi vô tình “bập” vào các trang blog tự xưng “lề trái lề triếc”, mắt thấy tai nghe những hành xử, lời lẽ còn xốn mắt hơn nữa của đám “già đầu tối dạ” nhân danh “nhân sĩ – trí thức” này nọ, tự dưng thấy cảm thông cho đám […]

Đạo Sĩ Chăn Gà

"Sống đã, rồi hãy viết..."