Menu

Đạo Sĩ Chăn Gà

Tu xó nhà, la cà xó mạng

Ngày: Tháng Ba 31, 2013

Lịch sử hình thành liên bang Hoa Kỳ và những điều không dễ nói

Thiếu Long lại có một bài rất hay về lịch sử, ở đây là lịch sử hình thành liên bang Hoa Kỳ và những điều ẩn giấu đằng sau quá trình phát triển và “phì đại” liên hiệp 13 tiểu quốc ven Đại Tây Dương trở thành một ông kẹ khổng lồ của thế giới hiện nay. Bài viết này cũng gợi cho người đọc phần nào hiểu về nguồn gốc của những cái gọi là “mệnh lệnh của thời đại” của Cù Huy Hà Vũ hay “mệnh lệnh đạo đức” của Nguyễn Đắc Kiên đã “sốt xình xịch” thời […]

Đạo Sĩ Chăn Gà

"Sống đã, rồi hãy viết..."