Menu

Đạo Sĩ Chăn Gà

Tu xó nhà, la cà xó mạng

Ngày: Tháng Tư 13, 2013

“Nghị” và blog, tại sao không?

Chắc hẳn mọi người đều còn nhớ đến vụ lùm xùm “Tứ đại ngu” giữa 2 ông nghị Hoàng Hữu Phước và Dương Trung Quốc làm tốn biết bao giấy mực và nước miếng, đỏ bao con mắt và nóng bao cái đầu của báo chí, blogger, các ông bà nghị và ủng hộ viên “2 phe” hồi đầu năm. Có thể nói trước giờ hiếm có vụ nào mà “hoạt động” của các vị nghị viên lại được đông đảo dư luận quan tâm và tham gia hào hứng đến vậy, thậm chí theo chủ quan của tôi, tiếng […]

Đạo Sĩ Chăn Gà

"Sống đã, rồi hãy viết..."