Menu

Đạo Sĩ Chăn Gà

Tu xó nhà, la cà xó mạng

Ngày: Tháng Năm 26, 2013

“Không đưa chủ nghĩa Mác – Lenin vào hiến pháp” – Ai hiểu cho nỗi lòng “choa”…

Báo chí rêu rao rằng giáo sư tiến sỹ Việt Nam nhiều nhất Đông Nam Á nhưng thành tựu khoa học lại “đội sổ” khu vực. (Trong quá trình tìm kiếm nhân vật chính của bài viết dưới đây, tôi có ghé thăm danh sách các GS, PGS của đại học Y Hà Nội thì đếm thấy có 154 vị tiến sỹ). Có lẽ nhiều người sẽ thắc mắc những tiến sỹ đó là ai, báo chí nói có đúng không? Tôi không biết rõ điều đó nhưng chắc chắn một điều, nếu các bạn muốn thọ giáo “dư duy […]

Đạo Sĩ Chăn Gà

"Sống đã, rồi hãy viết..."