Menu

Đạo Sĩ Chăn Gà

Tu xó nhà, la cà xó mạng

Ngày: Tháng Bảy 12, 2013

Thiếu Long: Vài lời với những người chống cộng

Thời gian gần đây, Thiếu Long chuyển sang “nhà mới” bên blogspot thay vì MyOpera như trước kia. Có lẽ do bận công việc và bận tìm hiểu về nền tảng blog mới này nên bạn ấy có ít bài viết hơn trước. Trùng hợp sao, ngay khi tôi đăng bài Thường thức CNXH – kỳ 1: Nguồn gốc khái niệm CNXH, có một “nhà rận chủ” tên Việt Vinh Võ vào “auto chửi”, thì sang nhà Thiếu Long lại thấy bạn ấy có một bài “chửi rận” tràng giang đại hải. Bạn ấy nói rằng đây là “bài viết […]

“Bóng tối của ánh sáng” – Đông La 10 năm tuyển tập

Hơn một năm về trước, khi tôi bắt đầu tìm hiểu về các blog chính trị, xung quanh bị bủa vây bởi đủ các loại thông tin yếm thế của Bô shit, Tễu, Quang A, Tai Ương, Quê choa, Huỳnh Ngọc Chênh,… May mắn là giữa biển rác internet ấy, tôi tìm thấy những “con thuyền”, mà trong đó, phù hợp nhất đối với tư duy của tôi là Donglasg. Phù hợp vì cách phân tích vấn đề dựa trên những dữ liệu cụ thể, “nói có sách mách có chứng” chứ không sa vào phê phán cảm tính. Phù […]

Đạo Sĩ Chăn Gà

"Sống đã, rồi hãy viết..."