Menu

Đạo Sĩ Chăn Gà

Tu xó nhà, la cà xó mạng

Ngày: Tháng Tám 19, 2013

Những kẻ “đổ nước chân tường” chế độ

Trước giờ tôi không để ý đến cái tên Lê Hiếu Đằng ngoài việc biết ông ta là một cựu thủ lĩnh sinh viên thời chống Mỹ, một “lãnh đạo bự” của Mặt trận tổ quốc Việt Nam sau này và là một trong những vị “nhân sĩ trí thức trở cờ” hàng đầu. Nhưng mới đây tôi có đọc được bài “Suy nghĩ trong những ngày dưỡng bệnh” của ông này và chán ngán vì càng đọc càng thấy nó tối tăm, tệ hại. Không hiểu sao những người tự xưng là trí thức mà chỉ nghĩ được có […]

Đạo Sĩ Chăn Gà

"Sống đã, rồi hãy viết..."